HT Silicate Adhesive 1000

HT Silicate Adhesive 1000 je béžové vláknité nehořlavé lepidlo na bázi křemičitanu sodného, určené pro spojování křemičitanu vápenatého a lehčené perlitové tepelné izolace navzájem a s neporézními povrchy. Zajišťuje maximální přilnavost, optimální funkčnost a vytváří tvrdý, křehký, nehořlavý film.

Lepidlo HT Silicate Adhesive 1000 může být také použito pro lepení izolačních tkanin, odolných proti vysokým teplotám a zásadám, na vysokoteplotní izolace.

Provozní teplota: 10 až 1000 °C.

No video selected.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes