Foster 95-44

Foster 95-44

Tmel Foster Elastolar Sealant je elastomerový tmel na bázi butylu, má barvu hliníku, je ohnivzdorný, pružný a působí jako parotěsná zábrana. Je určený pro utěsňování spojů v izolaci, kovu a zdivu tam, kde se vyžaduje zachování vodotěsnosti a vzduchotěsnosti.

Provozní teplota: na uretanové pěně -101 to 93 °C, na buněčném skle -73 to 121 °C, na obvodové zalévací hmotě -40 to 121 °C.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes