Foster 84-20

Foster 84-20

Těsnicí nástřiková/štětcem nanášená hmota na bázi křemíku pro uzavření zbytkových vláken na horkých povrchových plochách (až do1200 °C), ze kterých byl odstraněn azbest, např. na turbínách, kotlích atd.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes