Foster 60-26

Foster 60-26

Foster C.I. Mastic je černý, tuhý, trvanlivý asfaltový tmel, působí jako parotěsná zábrana, má vysoký obsah sušiny. Díky nízké propustnosti par je ideálním povrchovým nátěrem při venkovním použití jako nízkoteplotní izolace.

C.I. Mastic je možné aplikovat na vyhřívaná potrubí, nádoby a zařízení v přerušovaném nebo duálním provozu, jako prevenci prostojů, nebo při studených cyklech.

Provozní teplota: -40 °C až 82 °C.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes