Foster 30-60

Foster 30-60

Foster Thermfas® Heat Transfer Cement 30-60 je černé anorganické pojivo na bázi vody, přenáší teplo a je určené pro vylepšení účinnosti konvenčních souběžných parních a přímých odporových vytápěcích systémů.

Vysoká tepelná vodivost o hodnotě 30-60 je vhodná pro kompletně opláštěné systémy a umožňuje úsporu nákladů o 75 až 80%. Foster 30-60 je stejně funkční při instalacích pro ohřev, jako pro chlazení.

Technical Datasheet

Material Safety Datasheet

insulated pipes