Koroze pod izolací (C.U.I.)

Koroze pod izolací C.U.I. představovala po dlouhou dobu podceňovaný problém. Vlhkost, unikající látky (často žíravé, vznětlivé nebo jedovaté) a povětrnostní podmínky mohou vést k narušení izolace a ke korozi základních nádob nebo potrubí, a to má za následek nákladné opravy, výrobní ztráty a přímo i nebezpečné situace.
 
insulated pipes